Adjudicació definitiva

Veure adjudicacions definitives :

2016

2016 CSC E 2-15 Subministrament de pròtesis de genoll, colze i ciments

Descripció:

Subministrament de pròtesis de genoll, colze i ciments

Import:

802.670 € IVA no inclòs.

Data límit recepció de sol·licituds:

09-09-16 / 14:00h

Apertura pública:

Lloc: Atès que es tracte d'un procediment derivat, es farà l'obertura en acte privat. Publicació d'aquest anunci:
Dia: 27-09-16 / 12:45h

Estat:

Adjudicació definitiva

Desistiment de Procediment :

Data d'incorporació a la web: 13-02-17 / 13:29h

Descarregar PDF

Acta obertura sobre 2:

Data d'incorporació a la web: 27-09-16 / 12:32h

Descarregar PDF


2016 CSC E 4-15 Subministrament de Bisturís

Descripció:

Subministrament de bisturís

Import:

8.900 € IVA no inclòs.

Data límit recepció de sol·licituds:

09-09-16 / 14:00h

Apertura pública:

Lloc: Atès que es tracte d'un procediment derivat, es farà l'obertura en acte privat. Publicació d'aquest anunci:
Dia: 29-09-16 / 09:32h

Estat:

Adjudicació definitiva

Resolució d'adjudicació:

Data d'incorporació a la web: 09-11-16 / 12:47h

Descarregar PDF

Acta de valoració i proposta d'adjudicació:

Data d'incorporació a la web: 09-11-16 / 12:45h

Descarregar PDF

Acta obertura de sobres:

Data d'incorporació a la web: 29-09-16 / 09:29h

Descarregar PDF


CP 04/2015 Subministrament Cobertura Quirúrgica

Descripció:

Subministrament Cobertura Quirúrgica

Import:

632.000 € IVA no inclòs.

Data límit recepció de sol·licituds:

11-02-16 / 14:00h

Apertura pública:

Lloc: Consorci Sanitari del Garraf - Hospital Residència Sant Camil
Dia: 19-02-15 / 08:00h

Estat:

Adjudicació definitiva

Adjudicació Definitiva:

Data d'incorporació a la web: 03-05-16 / 12:59h

Descarregar PDF

Adjudicació Provisional:

Data d'incorporació a la web: 22-04-16 / 16:04h

Descarregar PDF

Acta d'Obertura Sobre 3 i Proposta d'Adjudicació:

Data d'incorporació a la web: 22-04-16 / 16:03h

Descarregar PDF

Acta Informe Comitè d'Experts:

Data d'incorporació a la web: 22-04-16 / 16:01h

Descarregar PDF

Acta Obertura Sobre 2 - Documentació Subjectiva:

Data d'incorporació a la web: 24-02-16 / 13:11h

Descarregar PDF

Acta Obertura Sobre 1 - Document Únic de Contractació:

Data d'incorporació a la web: 18-02-16 / 13:34h

Descarregar PDF

Consultes i Fe d'errates:

Data d'incorporació a la web: 18-01-16 / 12:11h

Descarregar PDF

Quadre de Característiques:

Data d'incorporació a la web: 23-11-15 / 12:45h

Descarregar PDF

Plecs Clàusules Tècniques:

Data d'incorporació a la web: 23-11-15 / 12:44h

Descarregar PDF

Plecs Clàusules Administratives:

Data d'incorporació a la web: 23-11-15 / 12:44h

Descarregar PDF

Documentació Prèvia:

Data d'incorporació a la web: 23-11-15 / 12:43h

Descarregar PDF


CP 2016-01 (pn) Subministrament i Manteniment d'una Esterilitzadora a Vapor

Descripció:

Subministrament i Manteniment d'una Esterilitzadora a Vapor

Import:

37.300 € IVA no inclòs.

Data límit recepció de sol·licituds:

26-02-16 / 15:00h

Apertura pública:

Lloc: Al ser una compra pública mitjançant procediment negociat, no hi haurà obertura pública. Publicació de l'anunci:
Dia: 28-01-16 / 10:06h

Estat:

Adjudicació definitiva

Adjudicació Definitiva:

Data d'incorporació a la web: 04-04-16 / 15:38h

Descarregar PDF

Adjudicació Provisional:

Data d'incorporació a la web: 21-03-16 / 16:11h

Descarregar PDF

Acta Obertura Oferta Final i Proposta Adjudicació:

Data d'incorporació a la web: 21-03-16 / 16:10h

Descarregar PDF

Acta Obertura Fase Negociació:

Data d'incorporació a la web: 18-03-16 / 12:12h

Descarregar PDF

Acta Obertura Sobre 2 - Documentació Tècnica:

Data d'incorporació a la web: 10-03-16 / 11:23h

Descarregar PDF

Acta Obertura Sobre 1 - Documentació General:

Data d'incorporació a la web: 10-03-16 / 11:23h

Descarregar PDF

Acord de modificació Plec Clàusules Tècniques:

Data d'incorporació a la web: 08-02-16 / 14:04h

Descarregar PDF

Plec de Clàusules Tècniques:

Data d'incorporació a la web: 08-02-16 / 14:03h

Descarregar PDF

Quadre de Característiques:

Data d'incorporació a la web: 28-01-16 / 10:02h

Descarregar PDF

Plec de Clàusules Administratives:

Data d'incorporació a la web: 28-01-16 / 10:01h

Descarregar PDF

Informes previs:

Data d'incorporació a la web: 28-01-16 / 10:00h

Descarregar PDF


CP 2016-02 (pn) Subministrament d'ordinadors mitjançant arrendament operatiu

Descripció:

Subministrament d'ordinadors mitjançant arrendament operatiu

Import:

59.000 € IVA no inclòs.

Data límit recepció de sol·licituds:

26-02-16 / 15:00h

Apertura pública:

Lloc: Al ser una compra pública mitjançant procediment negociat, no hi haurà obertura pública. Publicació de l'anunci:
Dia: 03-02-16 / 13:02h

Estat:

Adjudicació definitiva

Quadre de Característiques (Modificació 23/03/2017):

Data d'incorporació a la web: 23-03-17 / 11:31h

Descarregar PDF

Adjudicació Definitiva:

Data d'incorporació a la web: 18-03-16 / 11:39h

Descarregar PDF

Acta d'Adjudicació Provisional:

Data d'incorporació a la web: 09-03-16 / 15:45h

Descarregar PDF

Acta Proposta d'Adjudicació:

Data d'incorporació a la web: 09-03-16 / 15:45h

Descarregar PDF

Acta Obertura Sobre 1 i 2:

Data d'incorporació a la web: 09-03-16 / 15:44h

Descarregar PDF

Plec de Clàusules Tècniques:

Data d'incorporació a la web: 03-02-16 / 12:58h

Descarregar PDF

Plec de Clàusules Administratives:

Data d'incorporació a la web: 03-02-16 / 12:57h

Descarregar PDF

Documentació prèvia:

Data d'incorporació a la web: 03-02-16 / 12:56h

Descarregar PDF


CP 2016-03 Subministrament d'un Equip de Colonoscòpia

Descripció:

Subministrament d'un Equip de Colonoscòpia

Import:

70.000 € IVA no inclòs.

Data límit recepció de sol·licituds:

10-03-16 / 15:00h

Apertura pública:

Lloc: Al ser una compra pública mitjançant procediment negociat per exclusivitat, no hi haurà obertura pública. Publicació de l'anunci:
Dia: 26-02-16 / 12:13h

Estat:

Adjudicació definitiva

Adjudicació Definitiva:

Data d'incorporació a la web: 04-04-16 / 15:39h

Descarregar PDF

Acta d'Adjudicació Provisional:

Data d'incorporació a la web: 18-03-16 / 15:59h

Descarregar PDF

Acta Obertura Sobre 1 i 2 i Proposta Adjudicació Provisional:

Data d'incorporació a la web: 18-03-16 / 15:56h

Descarregar PDF

Quadre de Característiques:

Data d'incorporació a la web: 26-02-16 / 12:06h

Descarregar PDF

Plec de Clàusules Tècniques:

Data d'incorporació a la web: 26-02-16 / 12:06h

Descarregar PDF

Plec de Clàusules Administratives:

Data d'incorporació a la web: 26-02-16 / 12:05h

Descarregar PDF

Informes Previs:

Data d'incorporació a la web: 26-02-16 / 12:04h

Descarregar PDF


CP 2016-04 Obres de Remodelació Àrea d'Endoscòpies

Descripció:

Obres de remodelació de l'àrea d'endoscòpies

Import:

82.125 € IVA no inclòs.

Data límit recepció de sol·licituds:

17-06-16 / 15:00h

Apertura pública:

Lloc: Al ser un procediment negociat, no hi haurà obertura pública. Publicació de l'anunci:
Dia: 20-05-16 / 16:10h

Estat:

Adjudicació definitiva

Adjudicació Definitiva:

Data d'incorporació a la web: 12-07-16 / 10:59h

Descarregar PDF

Adjudicació Provisional:

Data d'incorporació a la web: 01-07-16 / 13:05h

Descarregar PDF

Acta Obertura Oferta Final i Proposta Adjudicació:

Data d'incorporació a la web: 01-07-16 / 13:04h

Descarregar PDF

Acta Obertura Fase de Negociació:

Data d'incorporació a la web: 27-06-16 / 15:33h

Descarregar PDF

Acta Obertura Sobre 1 i Sobre 2:

Data d'incorporació a la web: 27-06-16 / 15:30h

Descarregar PDF

Quadre de Característiques:

Data d'incorporació a la web: 20-05-16 / 15:59h

Descarregar PDF

Plec de Clàusules Tècniques i Projecte d'Obres:

Data d'incorporació a la web: 20-05-16 / 15:58h

Descarregar PDF

Plec de Clàusules Administratives:

Data d'incorporació a la web: 20-05-16 / 15:57h

Descarregar PDF

Documents Previs:

Data d'incorporació a la web: 20-05-16 / 15:55h

Descarregar PDF


CP 2016-05 Servei de Transport Sanitari Col·lectiu i Adaptat

Descripció:

Servei de Transport Sanitari Col·lectiu i Adaptat

Import:

720.000 € IVA no inclòs.

Data límit recepció de sol·licituds:

30-09-16 / 14:00h

Apertura pública:

Lloc: Hospital Sant Antoni Abat, Carrer Sant Josep, 21-23, Vilanova i la Geltrú - Barcelona
Dia: 17-10-16 / 09:30h

Estat:

Adjudicació definitiva

Anunci de Formalització :

Data d'incorporació a la web: 19-12-16 / 13:28h

Descarregar PDF

Resolució d'Adjudicació:

Data d'incorporació a la web: 03-11-16 / 10:25h

Descarregar PDF

Acta d'obertura sobre 2 i proposta d'adjudicació:

Data d'incorporació a la web: 18-10-16 / 14:51h

Descarregar PDF

Acta d'obertura sobre 1:

Data d'incorporació a la web: 07-10-16 / 12:58h

Descarregar PDF

Quadre de Característiques:

Data d'incorporació a la web: 08-07-16 / 12:44h

Descarregar PDF

Plec de Clàusules Tècniques:

Data d'incorporació a la web: 08-07-16 / 12:44h

Descarregar PDF

Plec de Clàusules Administratives:

Data d'incorporació a la web: 08-07-16 / 12:43h

Descarregar PDF

Documents Previs:

Data d'incorporació a la web: 08-07-16 / 12:43h

Descarregar PDF


CP 2016-06 Subministrament d'un ecògraf de gamma alta

Descripció:

Subministrament d'un ecògraf de gamma alta

Import:

80.000 € IVA no inclòs.

Data límit recepció de sol·licituds:

30-09-16 / 14:00h

Apertura pública:

Lloc: Hospital Sant Camil, Ronda Sant Camil s/n, Sant Pere de Ribes - Barcelona
Dia: 19-10-16 / 09:30h

Estat:

Adjudicació definitiva

Anunci de Formalització:

Data d'incorporació a la web: 02-12-16 / 16:10h

Descarregar PDF

Resolució d'adjudicació:

Data d'incorporació a la web: 23-11-16 / 13:23h

Descarregar PDF

Acta de valoració d'ofertes i proposta d'adjudicació:

Data d'incorporació a la web: 09-11-16 / 15:36h

Descarregar PDF

Acta d'obertura sobre 2:

Data d'incorporació a la web: 25-10-16 / 16:18h

Descarregar PDF

Acta d'obertura sobre 1:

Data d'incorporació a la web: 10-10-16 / 11:24h

Descarregar PDF

Plec de Clàusules Tècniques:

Data d'incorporació a la web: 08-07-16 / 12:54h

Descarregar PDF

Plec de Clàusules Administratives:

Data d'incorporació a la web: 08-07-16 / 12:54h

Descarregar PDF

Quadre de Característiques:

Data d'incorporació a la web: 08-07-16 / 12:54h

Descarregar PDF

Documents Previs:

Data d'incorporació a la web: 08-07-16 / 12:53h

Descarregar PDF


CP 2016-07 Servei de Suport Informàtic Bàsic

Descripció:

Servei de Suport Informàtic Bàsic

Import:

90.000 € IVA no inclòs.

Data límit recepció de sol·licituds:

19-09-16 / 14:00h

Apertura pública:

Lloc: Al ser una compra pública mitjançant procediment negociat, no hi haurà obertura pública. Publicació de l'anunci:
Dia: 15-07-16 / 15:25h

Estat:

Adjudicació definitiva

Anunci de Formalització:

Data d'incorporació a la web: 28-11-16 / 10:11h

Descarregar PDF

Resolució d'Adjudicació:

Data d'incorporació a la web: 03-11-16 / 10:24h

Descarregar PDF

Acta d'obertura 2a oferta i proposta d'adjudicació:

Data d'incorporació a la web: 18-10-16 / 14:52h

Descarregar PDF

Acta 1a oferta de la Fase de Negociació :

Data d'incorporació a la web: 10-10-16 / 15:44h

Descarregar PDF

Acta d'obertura Sobres 1 i 2:

Data d'incorporació a la web: 28-09-16 / 11:48h

Descarregar PDF

Quadre de Característiques:

Data d'incorporació a la web: 15-07-16 / 15:17h

Descarregar PDF

Plec de Clàusules Administratives:

Data d'incorporació a la web: 15-07-16 / 15:16h

Descarregar PDF

Plec de Clàusules Tècniques:

Data d'incorporació a la web: 15-07-16 / 15:15h

Descarregar PDF

Documentació Prèvia:

Data d'incorporació a la web: 15-07-16 / 15:13h

Descarregar PDF


CP 2016-08 Subministrament i Manteniment de material per artroscòpies

Descripció:

Subministrament i Manteniment de material per artroscòpies

Import:

450.000 € IVA no inclòs.

Data límit recepció de sol·licituds:

26-09-16 / 12:03h

Apertura pública:

Lloc: PROCEDIMENT DESISTIT
Dia: 26-09-16 / 12:03h

Estat:

Adjudicació definitiva

Desistiment de procediment:

Data d'incorporació a la web: 26-09-16 / 11:32h

Descarregar PDF


CP 2016-09 Subministrament i manteniment de fonts d'aigua

Descripció:

Subministrament i manteniment de fonts d'aigua

Import:

42.000 € IVA no inclòs.

Data límit recepció de sol·licituds:

29-11-16 / 14:00h

Apertura pública:

Lloc: Hospital Residència Sant Camil, Ronda Sant Camil, s/n, 08810 - Sant Pere de Ribes
Dia: 15-12-16 / 10:00h

Estat:

Adjudicació definitiva

Anunci de Formalització:

Data d'incorporació a la web: 27-01-17 / 15:17h

Descarregar PDF

Resolució d'adjudicació:

Data d'incorporació a la web: 09-01-17 / 10:12h

Descarregar PDF

Acta de valoració d'informe tècnic i proposta d'adjudicació:

Data d'incorporació a la web: 21-12-16 / 10:18h

Descarregar PDF

Acta d'obertura sobre 2:

Data d'incorporació a la web: 21-12-16 / 10:17h

Descarregar PDF

Acta d'obertura sobre 1:

Data d'incorporació a la web: 13-12-16 / 12:06h

Descarregar PDF

Notificació ampliació de termini per presentació de propostes:

Data d'incorporació a la web: 27-10-16 / 15:59h

Descarregar PDF

Quadre de Característiques Modificat 27/10/2016:

Data d'incorporació a la web: 20-09-16 / 12:09h

Descarregar PDF

Plec de Prescripcions Tècniques :

Data d'incorporació a la web: 20-09-16 / 12:08h

Descarregar PDF

Annexes PPT Editables:

Data d'incorporació a la web: 20-09-16 / 12:06h

Descarregar DOC

Plec de Clàusules Administratives:

Data d'incorporació a la web: 20-09-16 / 12:06h

Descarregar PDF

Annexes PCA Editables:

Data d'incorporació a la web: 20-09-16 / 12:05h

Descarregar DOC

Documentació Prèvia:

Data d'incorporació a la web: 20-09-16 / 12:04h

Descarregar PDF


PN 06/2015 Subministrament d'ordinadors en règim d'arrendament operatiu

Descripció:

Subministrament d'ordinadors en règim d'arrendament operatiu

Import:

59.000 € IVA no inclòs.

Data límit recepció de sol·licituds:

15-01-16 / 15:00h

Apertura pública:

Lloc: Al ser una compra pública mitjançant procediment negociat, no hi haurà obertura pública. Publicació de l'anunci:
Dia: 25-11-15 / 13:39h

Estat:

Adjudicació definitiva

Acta Declaració Concurs Desert:

Data d'incorporació a la web: 22-01-16 / 08:30h

Descarregar PDF

Acta Obertura d'Ofertes:

Data d'incorporació a la web: 21-01-16 / 09:01h

Descarregar PDF

Quadre de Característiques:

Data d'incorporació a la web: 25-11-15 / 13:36h

Descarregar PDF

Plec de Clàusules Tècniques:

Data d'incorporació a la web: 25-11-15 / 13:35h

Descarregar PDF

Plec de Clàusules Administratives:

Data d'incorporació a la web: 25-11-15 / 13:35h

Descarregar PDF

Documentació Prèvia:

Data d'incorporació a la web: 25-11-15 / 13:34h

Descarregar PDF


Hospital Residència Sant Camil - Seu:
Ronda Sant Camil s/n, 08810, Sant Pere de Ribes. Tel: 938960025
Hospital Sant Antoni Abat:
C/Sant Josep 21-23, 08800, Vilanova i la Geltrú. Tel.: 938931616
Centre de Rehabilitació:
Rambla Exposició 87, 08800, Vilanova i la Geltrú. Tel.: 938147300