Adjudicació definitiva

Veure adjudicacions definitives :

2015

CP 01/2015 Gestió del servei de vigilància i seguretat

Descripció:

Gestió del servei de vigilància i seguretat

Import:

550.000 € IVA no inclòs.

Data límit recepció de sol·licituds:

07-04-15 / 14:00h

Apertura pública:

Lloc: Consorci Sanitari del Garraf - Hospital Sant Camil
Dia: 14-04-15 / 10:00h

Estat:

Adjudicació definitiva

Adjudicació Definitiva:

Data d'incorporació a la web: 20-04-15 / 12:06h

Descarregar PDF


CP 02/2014 Subministrament del material i equipament per sessions de diàlisi a l'Hospital Sant Antoni Abat

Descripció:

Subministrament del material i equipament per sessions de diàlisi a l'Hospital Sant Antoni Abat

Import:

1.600.000 € IVA no inclòs.

Data límit recepció de sol·licituds:

26-01-15 / 14:00h

Apertura pública:

Lloc: Consorci Sanitari del Garraf
Dia: 04-02-15 / 12:00h

Estat:

Adjudicació definitiva

Adjudicació Definitiva:

Data d'incorporació a la web: 18-02-15 / 15:17h

Descarregar PDF


CP 02/2015 Subministrament de gasos medicinals i d'ús sanitari

Descripció:

Subministrament de gasos medicinals i d'ús sanitari

Import:

1.200.000 € IVA no inclòs.

Data límit recepció de sol·licituds:

21-09-15 / 14:00h

Apertura pública:

Lloc: Consorci Sanitari del Garraf - Hospital Sant Camil
Dia: 05-10-15 / 10:00h

Estat:

Adjudicació definitiva

Adjudicació Definitiva:

Data d'incorporació a la web: 20-10-15 / 10:34h

Descarregar PDF

Adjudicació Provisional:

Data d'incorporació a la web: 07-10-15 / 10:38h

Descarregar PDF

Acta Obertura Sobre 2 - Documentació Objectiva:

Data d'incorporació a la web: 07-10-15 / 10:37h

Descarregar PDF

Acta Obertura Sobre 1 - Documentació Personal:

Data d'incorporació a la web: 07-10-15 / 10:37h

Descarregar PDF

Full de Puntuació:

Data d'incorporació a la web: 30-06-15 / 10:22h

Descarregar PDF

Quadre de Característiques Específiques:

Data d'incorporació a la web: 30-06-15 / 10:21h

Descarregar PDF

Clàusules Tècniques:

Data d'incorporació a la web: 30-06-15 / 10:19h

Descarregar PDF

Clàusules Administratives:

Data d'incorporació a la web: 30-06-15 / 10:16h

Descarregar PDF


CP 03/2015 Servei de Neteja

Descripció:

Servei de Neteja

Import:

2.920.000 € IVA no inclòs.

Data límit recepció de sol·licituds:

11-12-15 / 14:00h

Apertura pública:

Lloc: Consorci Sanitari del Garraf
Dia: 15-12-15 / 10:00h

Estat:

Adjudicació definitiva

Adjudicació Definitiva:

Data d'incorporació a la web: 01-03-16 / 10:46h

Descarregar PDF

Adjudicació Provisional:

Data d'incorporació a la web: 16-02-16 / 10:36h

Descarregar PDF

Acta C. Obertura Sobre 3 - Documentació Objectiva:

Data d'incorporació a la web: 16-02-16 / 10:35h

Descarregar PDF

Acta B. Obertura Sobre 2 - Documentació Subjectiva:

Data d'incorporació a la web: 12-01-16 / 17:19h

Descarregar PDF

Acta A. Obertura Sobre 1 - Document Únic de Contractació:

Data d'incorporació a la web: 12-01-16 / 17:17h

Descarregar PDF

Quadre de Característiques:

Data d'incorporació a la web: 28-09-15 / 12:10h

Descarregar PDF

Plec de Clàusules Tècniques:

Data d'incorporació a la web: 28-09-15 / 12:10h

Descarregar PDF

Plec de Clàusules Administratives:

Data d'incorporació a la web: 28-09-15 / 12:09h

Descarregar PDF

Documentació prèvia a la licitació:

Data d'incorporació a la web: 28-09-15 / 12:08h

Descarregar PDF


PN 01/2015 Subministrament Ecògraf per Procediment Negociat

Descripció:

Subministrament Ecògraf per Procediment Negociat

Import:

59.900 € IVA no inclòs.

Data límit recepció de sol·licituds:

23-04-15 / 15:00h

Apertura pública:

Lloc: Hospital Residència Sant Camil
Dia: 23-04-15 / 15:00h

Estat:

Adjudicació definitiva

Adjudicació Definitiva:

Data d'incorporació a la web: 15-05-15 / 10:38h

Descarregar PDF


PN 02/2015 Subministrament i instal·lació de 3 làmpades quirúrgiques de sostre

Descripció:

Subministrament i instal·lació de 3 làmpades quirúrgiques de sostre

Import:

45.000 € IVA no inclòs.

Data límit recepció de sol·licituds:

17-07-15 / 15:00h

Apertura pública:

Lloc: NO APLICA - PUBLICACIÓ I LLIUREMENT D'INVITACIONS:
Dia: 30-06-15 / 13:00h

Estat:

Adjudicació definitiva

Decret:

Data d'incorporació a la web: 28-09-15 / 10:34h

Descarregar PDF

Adjudicació definitiva:

Data d'incorporació a la web: 12-08-15 / 10:29h

Descarregar PDF


PN 03/2015 Subministrament d'una màquina productora de fred amb bomba de calor

Descripció:

Subministrament d'una màquina productora de fred amb bomba de calor mitjançant procediment negociat

Import:

50.000 € IVA no inclòs.

Data límit recepció de sol·licituds:

02-10-15 / 15:00h

Apertura pública:

Lloc: Al ser una compra pública mitjançant procediment negociat, no hi haurà obertura pública. Publicació de l'anunci:
Dia: 15-09-15 / 09:00h

Estat:

Adjudicació definitiva

Adjudicació definitiva:

Data d'incorporació a la web: 26-10-15 / 09:35h

Descarregar PDF

Adjudicació Provisional i Actes de valoració:

Data d'incorporació a la web: 14-10-15 / 14:53h

Descarregar PDF

Relació d'entitats invitades:

Data d'incorporació a la web: 15-09-15 / 13:51h

Descarregar PDF

Documentació Prèvia a la Publicació:

Data d'incorporació a la web: 15-09-15 / 13:51h

Descarregar PDF

Quadre de Característiques:

Data d'incorporació a la web: 15-09-15 / 09:00h

Descarregar PDF

Plec Clàusules Tècniques:

Data d'incorporació a la web: 15-09-15 / 08:59h

Descarregar PDF

Plec Clàusules Administratives:

Data d'incorporació a la web: 14-09-15 / 14:56h

Descarregar PDF


PN 04/2015 Subministrament Carro d'Anestèsia

Descripció:

Subministrament Carro d'Anestèsia

Import:

27.000 € IVA no inclòs.

Data límit recepció de sol·licituds:

20-11-15 / 15:00h

Apertura pública:

Lloc: Al ser una compra pública mitjançant procediment negociat, no hi haurà obertura pública. Publicació de l'anunci:
Dia: 28-09-15 / 13:46h

Estat:

Adjudicació definitiva

Adjudicació Definitiva:

Data d'incorporació a la web: 22-12-15 / 08:48h

Descarregar PDF

Adjudicació Provisional:

Data d'incorporació a la web: 11-12-15 / 09:25h

Descarregar PDF

Actes i Informes:

Data d'incorporació a la web: 11-12-15 / 09:24h

Descarregar PDF

Acord de Modificació Plec de Clàusules Tècniques:

Data d'incorporació a la web: 21-10-15 / 11:19h

Descarregar PDF

Quadre de Característiques:

Data d'incorporació a la web: 28-09-15 / 13:48h

Descarregar PDF

Plec de Clàusules Tècniques:

Data d'incorporació a la web: 28-09-15 / 13:47h

Descarregar PDF

Plec de Clàusules Administratives:

Data d'incorporació a la web: 28-09-15 / 13:47h

Descarregar PDF

Documentació prèvia a la licitació:

Data d'incorporació a la web: 28-09-15 / 13:46h

Descarregar PDF


Hospital Residència Sant Camil - Seu:
Ronda Sant Camil s/n, 08810, Sant Pere de Ribes. Tel: 938960025
Hospital Sant Antoni Abat:
C/Sant Josep 21-23, 08800, Vilanova i la Geltrú. Tel.: 938931616
Centre de Rehabilitació:
Rambla Exposició 87, 08800, Vilanova i la Geltrú. Tel.: 938147300